สล็อต1688

MSN SG

slot1688 I’ve been making money online since 2009, but I didn’t know what I was doing. Now I’m sharing my secrets so you can start making money too!
สล็อต1688 I’ve been making money online since 2009, but I didn’t know what I was doing. Now I’m sharing my secrets so you can start making money too! FAQ PAGE body{ font-family: ‘Work Sans’, sans-serif; } .faq-heading{ border-bottom: #777; padding: 20px 60px; } .faq-container{ display: flex; justify-content: center; flex-direction: column; } .hr-line{ width: 60%; margin: auto; } /* Style the buttons that are used to open and close the faq-page body */ .faq-page { /* background-color: #eee; */ color: #444; cursor: pointer; padding: 30px 20px; width: 60%; border: none; outline: none; transition: 0.4s; margin: auto; } .faq-body{ margin: auto; /* text-align: center; */ width: 50%; padding: auto; } /* Add a background color to the button if it is clicked on (add the .active class with JS), and when you move the mouse over it (hover) */ .active, .faq-page:hover { background-color: #F9F9F9; } /* Style the faq-page panel. Note: hidden by default */ .faq-body { padding: 0 18px; background-color: white; display: none; overflow: hidden; } .faq-page:after { content: ‘2795’; /* Unicode character for “plus” sign (+) */ font-size: 13px; color: #777; float: right; margin-left: 5px; } .active:after { content: “2796”; /* Unicode character for “minus” sign (-) */ }

FAQ’S

What is an FAQ Page?

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit saepe sequi, illum facere necessitatibus cum aliquam id illo omnis maxime, totam soluta voluptate amet ut sit ipsum aperiam. Perspiciatis, porro!


Why do you need an FAQ page?

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit saepe sequi, illum facere necessitatibus cum aliquam id illo omnis maxime, totam soluta voluptate amet ut sit ipsum aperiam. Perspiciatis, porro!


Does it improves the user experience of a website?

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit saepe sequi, illum facere necessitatibus cum aliquam id illo omnis maxime, totam soluta voluptate amet ut sit ipsum aperiam. Perspiciatis, porro!