สล็อต1688

Royal เว็บพนันอนนไลน์ เกมส์สล็อตออนไลน์ เว็บไซต์อันดับ 1 ของไทย-Royal Online


Royal เว็บพนันอนนไลน์ เกมส์สล็อตออนไลน์ เว็บไซต์อันดับ 1 ของไทย-Royal Online = 3) { alert(“กรุณาใส่รหัสยืนยัน!”) } var successfun = function (context) { var status = context.status; $scope.LoginErrorTimes = context.loginErrorTimes; if (status == 1) { window.location.href = ‘/Home/Index’; } else if (status == -2) { alert(“ยูสเซอร์/รหัสผ่านผิดพลาด”); } else if (status == -4) { alert(“Already Online”); } else if (status == -5) { alert(“ยูเซอร์ถูกหยุดใช้ชั่วคราว กรุณาติดต่อสายบนของท่าน!”); } else if (status == -6) { alert(“ยูสเซอร์ถูกหยุดใช้”); } else if (status == -7) { alert(“ยืนยันรหัสผิดพลาด”); } else if (status == -9) { window.location.href = context.backurl; } else { alert(“ยูสเซอร์/รหัสผ่านผิดพลาด”); } $(“.ImgCode”).attr(“src”, “/Api/LoginApi/ImageCode?rnd=” + Math.random() * 10000); } Common_JSON_Form_Post(“/Api/LoginApi/MemberLogin/”, D, successfun, errorfun, true) }; $scope.ChangeCheckNum = function () { $(“.ImgCode”).attr(“src”, “/Api/LoginApi/ImageCode?rnd=” + Math.random() * 10000); }; }]); app.controller(‘Layout’, [‘$scope’, ‘$http’, ‘$interval’, ‘$timeout’, function ($scope, $http, $interval, $timeout) { var currentTime = new Date(); var Now_year = currentTime.getFullYear(); $scope.Year = Now_year; $scope.IsDebug = “1”; //更改為連到自己首頁 var IndexLink = new QRCode(“IndexLink”); CreatQR_GameLinkCode(IndexLink); $scope.NowLang = “th-th”; $scope.intervalMyMoney = “0”; $scope.NowMSG = “”; $scope.countDown_ForMoney = 1; $scope.AdvertisingNum =7; $scope.ChangePWD = { OldPWD: “”, NewPWD: “”, CheeckNewPWD: “” } $scope.NowMSG = “”; $scope.TelShow = { t1: [], t2: [], t3: [], sk1: “”, sk2: “”, } $scope.getNumber = function (num) { return new Array(num); } $scope.CHPWD = function () { var D = angular.copy($scope.ChangePWD); if (D.OldPWD == “” || D.NewPWD == “” || D.CheeckNewPWD == “”) { alert(“กรุณาใส่รหัสผ่าน!”); return; } var successfun = function (context) { var status = context.status; if (status == 1) { alert(“สำเร็จ”); $scope.ClearPWD(); $scope.$apply(); } else if (status == -1) { alert(“กรุณาล็อกอิน”); window.location.href = ‘/Home/Index’; } else if (status == -3) { alert(“รหัสผ่านไม่ถูกต้อง”); } else if (status == -4) { alert(“รหัสผ่านอย่างน้อยต้องมี 4 ตัว ,ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์อื่นๆ ได้”); } else if (status == -7) { alert(“รหัสผ่านไม่ตรงกัน”); } else { alert(“รหัสผ่านอย่างน้อยต้องมี 4 ตัว ,ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์อื่นๆ ได้”); } } Common_JSON_Form_Post(“/Api/LoginApi/Change_PWD/”, D, successfun, errorfun, true) } $scope.ClearPWD = function () { $scope.ChangePWD = { OldPWD: “”, NewPWD: “”, CheeckNewPWD: “” } }; switch ($scope.NowLang) { case “zh-cn”: Name = “简体中文”; show = “china”; $(‘.flag-china’).addClass(‘selected’); $(‘.lang–current img’).attr(‘src’, ‘https://resource.royal558.com/h1website/WebSite/ContentStyle/common/imgs/lang/flag-cn.png’); break; case “zh-tw”: Name = “繁體中文”; show = “taiwan”; $(‘.flag-taiwan’).addClass(‘selected’); $(‘.lang–current img’).attr(‘src’, ‘https://resource.royal558.com/h1website/WebSite/ContentStyle/common/imgs/lang/flag-hk.png’); break; case “th-th”: Name = “ภาษาไทย”; show = “thailand”; $(‘.flag-thailand’).addClass(‘selected’); $(‘.lang–current img’).attr(‘src’, ‘https://resource.royal558.com/h1website/WebSite/ContentStyle/common/imgs/lang/flag-th.png’); break; case “en-us”: Name = “English”; show = “english”; $(‘.flag-english’).addClass(‘selected’); $(‘.lang–current img’).attr(‘src’, ‘https://resource.royal558.com/h1website/WebSite/ContentStyle/common/imgs/lang/flag-en.png’); break; case “ko-kr”: Name = “한국어”; show = “south-korean”; $(‘.flag-korean’).addClass(‘selected’); $(‘.lang–current img’).attr(‘src’, ‘https://resource.royal558.com/h1website/WebSite/ContentStyle/common/imgs/lang/flag-ko.png’); break; case “en-my”: Name = “ျမန္မာ”; show = “myanmar”; $(‘.flag-myanmar’).addClass(‘selected’); $(‘.lang–current img’).attr(‘src’, ‘https://resource.royal558.com/h1website/WebSite/ContentStyle/common/imgs/lang/flag-mm.png’); break; case “id-id”: Name = “Indonesia”; show = “indonesia”; $(‘.flag-indonesia’).addClass(‘cs-selected’); break; /*20200729-Michael新增日本*/ case “ja-jp”: Name = “Japan”; show = “japan”; $(‘.flag-japan’).addClass(‘cs-selected’); break; /*20200727-Michael新增越南*/ case “vi-vn”: Name = “Tiếng việt”; show = “vietnam”; $(‘.flag-vietnam’).addClass(‘cs-selected’); $(‘.lang–current img’).attr(‘src’, ‘https://resource.royal558.com/h1website/WebSite/ContentStyle/common/imgs/lang/flag-vn.png’); break; default: Name = “ภาษาไทย”; show = “thailand”; $(‘.flag-thailand’).addClass(‘selected’); $(‘.lang–current img’).attr(‘src’, ‘https://resource.royal558.com/h1website/WebSite/ContentStyle/common/imgs/lang/flag-th.png’); break; } $(‘.lang–current span.txt’).text(Name); $(‘#i-flag_title’).removeClass(); $(‘#i-flag_title’).addClass(‘i-flag’).addClass(show); $scope.OpenGameRule = function () { var successfun = function (context) { var status = context.status; var buffer = context; if (status == 1) { window.open(buffer.url + ‘?lang=’ + buffer.lang); } } Common_JSON_Get(“/Api/LoginApi/GetGameRuleUrl/”, {}, successfun, errorfun, true); }; //var successfun = function (context) { // if (!context.tw) $(“.cs-select”).find(‘.flag-taiwan’).hide(); // if (!context.cn) $(“.cs-select”).find(‘.flag-china’).hide(); // if (!context.en) $(“.cs-select”).find(‘.flag-english’).hide(); // if (!context.th) $(“.cs-select”).find(‘.flag-thailand’).hide(); // if (!context.ko) $(“.cs-select”).find(‘.flag-korean’).hide(); // if (!co…

Source

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top